ما هرگز تسلیم نمی‌شویم
تلاش بی‌پایان برای درمان بهتر
تلاش بی‌پایان برای انتخاب‌های بیشتر
قبل
بعد

هومن کنسر یک شرکت فعال در حوزه پزشکی دقیق است که به کمک تست­‌های ژنتیکی مسیر­های مراقبت و درمان خاص ایرانیان را به متخصصان و بیماران پیشنهاد می­‌دهد.

نقش تست‌های ژنتیکی در سرطان

سرطان نوعی بیماری‌ است که به دلیل ناهنجاری‌های ژنتیکی در فرد بروز پیدا می‌کند. این ناهنجاری‌ها می‌تواند به صورت اکتسابی و به واسطه محیط و سبک زندگی افراد در آن‌ها به وجود آمده و منجر به سرطان شود. در برخی موارد اما ناهنجاری‌های ژنتیکی می‌تواند از والدین به فرزندان به ارث برسد و احتمال ابتلا به سرطان را در آن‌ها افزایش دهد. از این رو بررسی سرطان از زاویه‌ی ژنتیکی و تشخیص ناهنجاری‌های مربوط به آن، یکی از مهم‌ترین راه حل‌ها برای درمان سرطان است. ناهنجاری‌های ژنتیکی که موجب ابتلا به سرطان می‌شود و یا خطر بروز آن را افزایش می‌دهد، از طریق تست‌های ژنتیک شناسایی شده و راه حل درمانی مخصوص هر فرد از طریق این بررسی‌ها به او پیشنهاد می‌شود.

رویکرد ما

حوزه‌ی سرطان و ژنتیک به کمک روش‌های High-Throughput از جمله توالی‌یابی نسل جدید (NGS) پیشرفت چشم‌گیری داشته است. وضعیت بیماری سرطان هر فرد براساس ویژگی‌های ژنتیکی او متفاوت می‌باشد‌. به همین دلیل نیاز است که مسیر درمانی هر فرد، مختص وی طراحی شود. ما در نظر داریم که براساس تکنولوژی‌های پیشرفته بر پایه‌ NGS برای هر فرد ایرانی درگیر سرطان، مسیر درمان مخصوص ویژگی‌های ژنتیکی وی را طراحی کنیم.

پراکندگی سرطان افراد مراجعه‌کننده به OncoGeneAid
بیماران مراجعه‌کننده به OncoGenAid
داریوش فرهود پدر علم ژنتیک ایران

سخن پروفسور فرهود

تمام بیماری‌های خاص ریشه ژنتیکی دارند که نیاز است بر پایه آزمایش‌های ژنتیکی مورد ارزیابی قرار بگیرند.

امروزه هر فرد براساس ویژگی ژنتیکی خود نیاز به مسیر درمان خاص خود دارد. یعنی پزشکی به شکل شخص محور برای فرد ارائه شود.

پزشکی شخص محور، مسیر پیش روی پزشکان است به این صورت که مسیر درمان براساس وضعیت ژنتیکی بیمار طراحی می‌شود و خاص شخص بیمار است.

پروفسور داریوش فرهود – پدر علم ژنتیک ایران

همکاران ما